Monday, 05/12/2022 - 05:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kế Sách

PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ PHỤ HUYNH NHẰM GIÁO DỤC Ý THỨC, THÁI ĐỘ HỌC TẬP TỐT CHO HỌC SINH

Học sinh là người học, là người lĩnh hội những tri thức để có đủ tài, đức trở thành người giúp ích cho quê hương đất nước, do đó ý thức và thái độ trong học tập là trách nhiệm của bản thân mình đối với tương lai, với gia đình và xã hội. Biện pháp giáo dục ý thức và thái độ học tập đúng đắn cho học sinh cũng là nhiệm vụ cần thiết của người giáo viên qua từng bài dạy và từng ngày khi lên lớp. Để đạt được mục tiêu này mỗi giáo viên chúng ta không khỏi trăn trở, suy nghĩ biện pháp, hướng đi để đạt hiệu quả mong muốn và cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các thầy cô trong nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh.

Hiện nay có những học sinh hiếu học, được gia đình quan tâm đầu tư nên các em có sự tiến bộ nhanh và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên cũng không ít học sinh ý thức học tập chưa tốt cụ thể như về nhà không học bài, không chuẩn bị bài, vào lớp thường  xuyên nói chuyện riêng, không chú ý nghe giảng, không viết bài, làm bài, thường quên mang tập học, giáo viên nhắc nhở nhiều lần chậm tiện bộ và chính vì thế các em thường bị hỏng kiến thức cơ bản ngay ở các lớp dưới. Do đó nếu chúng ta có biện pháp phối hợp giáo dục giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy với phụ huynh, giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn và đặc biệt là nhà trường thấy tầm quan trọng của giáo viên bộ môn trong từng tiết dạy, từng buổi, từng ngày về việc thực hiện nề nếp học tập của học sinh, ý thức học tập bộ môn theo mục tiêu giáo dục chung  thì chất lượng giảng dạy và nề nếp học tập học sinh sẽ chuyển biến tốt ở mọi lúc và mọi nơi trong nhà trường.

Nhận thức về nhiệm vụ của chính mình là việc làm cần thiết để từ đó có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn. Biện pháp phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng là việc làm cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả và nhanh chóng.

- Đối với giáo viên bộ môn:

     * Cần nhận thức tốt về đổi mớí giáo dục phổ thông là để hội nhập và phát triển. Thực hiện điều này là chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đưa nền giáo dục nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu và nhiệm vụ của mình là tích cực đổi mới dạy học, tức là dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

     * Phải thấy được tầm quan trọng của bộ môn mình và bồi dưỡng cho học sinh tình cảm và nhiệm vụ hoc tập bộ môn là cần thiết, chỉ cho các em phương pháp học tập đạt hiệu quả và các hoạt động vui tươi giúp các em ham thích học tập.

          Ví dụ: Nhiệm vụ giảng dạy của môn Toán, ngoài việc truyền thụ kiến thức cơ bản còn góp phần phát triển những năng lực và phẩm chất trí tuệ, giáo dục cho học sinh tư tưởng, đạo đức trong cuộc sống và lao động, xây dựng cơ sở của thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, rèn luyện nhiều đức tính quí báu của người lao động mới là làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật và đạt năng suất cao. Có đức tính kiên trì, tự lực, yêu thích chính xác, ham chuộng chân lí. Giáo dục học sinh năng lực cảm thụ cái hay, cái đẹp của những ứng dụng toán học, cái đẹp của những lời giải hay. Nói tóm lại, dạy toán ngoài việc truyền thụ kiến thức thì nhiệm vụ lớn là hình thành cho học sinh những đức tính của con người lao động mới sau này đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

     * Phải nghiên cứu kiểm tra đánh giá tiết dạy theo đổi mới dạy học để đáp ứng yêu cầu  phát triển chung ở khắp nơi. Ví dụ những tiết học mất trật tự, ý thức học tập chưa tốt  theo điều 9 của đánh giá xếp loại sẽ không đạt điểm 10 vì chưa phát huy tính tích cực cho học sinh đó là những tiết chỉ đạt mức độ trung bình trong giảng dạy.

     * Phải có thi đua khen thưởng và biện pháp ràng buộc cụ thể đối với học sinh của môn học trên lớp để phát huy tính tích cực.      

   Ví dụ: Không thuộc bài, quên mang tập, nói chuyện riêng trong giờ học…Biện pháp là gì ? Hình thức xử lý ra sao? Làm thế nào cho các em phải có trách nhiệm của mình trong học tập? Lưu ý khi thực hiện cần quan tâm đến yếu tố giáo dục, tạo điều kiện cho các em cơ hội vươn lên và khắc phục khuyết điểm. Phải luôn linh động với từng lớp và từng đối tượng học sinh, phù hơp với tâm lí của từng đối tượng.

      *Phải có chương trình lên lớp chặt chẽ. Chuẩn bị thêm nhiều phương án, phiếu học tập, bài tập rèn tính chuyên cần. Hạn chế tối đa thời gian chết, thời gian trống. Linh hoạt, bao quát lớp nhất là giờ kiểm tra.

- Đối với giáo viên chủ nhiệm:

Cần có những biện pháp và hướng giải quyết linh động nhằm phát huy tính tự giác và ý thức tự rèn cho học sinh như: vi phạm các nhiệm vụ học tập sẽ tự kiểm trong tháng để ghi nhớ, theo dõi sổ đầu bài hàng tuần, lập sổ nhật ký lớp học để nắm thêm tình hình lớp. Giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp hàng tuần ghi nhận các vi phạm và khen thưởng các học sinh tích cực. Nhắc nhở qui chế đánh giá xếp loại giúp cho các em ý thức học tập tốt. Nêu gương tiêu biểu cho học sinh học tập noi theo. Kết hợp với các giáo viên bộ môn giảng dạy giúp các em luôn nhận thức vấn đề đúng, phê phán hiện tượng sai, trình bày quan điểm của mình về một vấn đề trong trong học tập hoặc giải quyết tình huống thực tế để tích lũy kinh nghiệm học tập và kỹ năng sống. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải là chiếc cầu nối giữa gia đình và nhà trường; giữa giáo viên và học sinh. Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh sự quán xuyến, đôn đốc, theo dõi của giáo viên chủ nhiệm còn phải có tập thể các thầy, cô bộ môn trực tiếp giảng dạy tiếp tay thì chắc chắn việc thực hiện nề nếp và hiệu quả học tập của học sinh sẽ được nâng lên. Qua trao đổi, tiếp nhận thông tin từ các giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm có thể nắm bắt thêm về tinh thần, thái độ học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, học lực của từng học sinh trong lớp. Từ đó, tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm có sự nhìn nhận và đánh giá khách quan về chất lượng học tập của từng học sinh  lớp mình đồng thời có biện pháp động viên, nhắc nhở, giáo dục phù hợp đối với từng học sinh. Trong các buổi sinh hoạt lớp cần có sự cởi mở và thể hiện sự quan tâm tận tình để các em có điều kiện đề đạt ý kiến, nguyện vọng về công tác giảng dạy của giáo viên bộ môn. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm chuyển tiếp nguyện vọng của các em đến với các giáo viên bộ môn để tập thể sư phạm giảng dạy tại lớp có tinh thần trách nhiệm chung trong việc giáo dục ý thức và thái độ học tập cho học sinh.

*Một số đề xuất:

- Đối với PHHS :

Vấn đề học ở nhà là vấn đề không thể thiếu được cho sự tiến bộ của học sinh, sự quan tâm của gia đình và sự giáo dục là điều kiện tốt của con em thành đạt, muốn đạt được điều này phụ huynh phải thực sự quan tâm, nhắc nhở đến việc học tập của con em mình. Những học sinh ý thức và thái độ học tập chưa tốt, phụ huynh cần quản lý con em của mình ngoài giờ học cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhắc nhở đi học đúng giờ, quan tâm quần áo chỉnh tề, nói năng thưa gửi, quan tâm đến sức khoẻ con em mình trước khi đến lớp, tạo điều kiện và nhắc nhở  tự học ở nhà từ 1 đến 2 giờ mỗi buổi, buổi tối  học từ 1 đến 2 giờ để hoàn thành các yêu cầu của các thầy cô ở trường, buổi sáng nhắc nhở thức dậy dò lại bài và chuẩn bị đầy đủ cặp sách và đồ dùng hoc tập đến trường, tạo tâm thế tốt cho các em trước khi vào học. Về học tập các bộ môn, phụ huynh cũng cần trao đổi trực tiếp với giáo viên giảng dạy để sâu sát hơn tình hình học tập của con em mình và có  biện pháp cụ thể, kịp thời đối với từng môn học để đạt kết quả tốt.

- Đối với Ban giám hiệu:

 Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm chung giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Vì sự tiến bộ của một tập thể lớp không  phải chỉ có công sức của giáo viên chủ nhiệm mà còn nhờ phần lớn sự đóng góp công sức của các thầy cô bộ môn. Ngược lại, một lớp học sa sút về nề nếp, ý thức học tập của học sinh chưa tốt thì ngoài trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cũng có phần trách nhiệm của thầy cô  bộ môn giảng dạy của lớp đó.

- Đối với các cấp quản lý:

Cần có những chương trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục đạo đức học sinh.Giáo dục học sinh bị khiếm khuyết về mặt thể chất hoặc trí tuệ giúp giáo viên có thêm hiểu biết và kinh nghiệm hơn trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Trang bị thêm cho giáo viên những kiến thức mới về tâm lý giáo dục . Tham dự những lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm bổ sung  năng lực sư phạm.

Tóm lại, xuất phát từ vai trò trách nhiệm chung vì học sinh đòi hỏi mỗi giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy phải giàu lòng nhân ái, vị tha, kiên trì, nhiệt tình, biết tôn trọng nhân cách học sinh và được các em tin yêu. Giáo viên chủ nhiệm cần  phối hợp với giáo viên bộ môn để xử lý kịp thời các tình huống sư phạm đa dạng, giáo dục ý thức và thái độ học tập cho học sinh; là người chịu trách nhiệm về sự phát triển toàn diện của học sinh lớp mình chủ nhiệm và giảng dạy. Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về bản chất là một trong những hoạt động năng động và sáng tạo nhất trong quá trình dạy học, xây dựng kế hoạch giáo dục riêng để giáo dục tập thể học sinh lớp mình; biết tìm hiểu, nghiên cứu đối tượng để xây dựng kế hoạch phát triển tập thể học sinh, tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong lớp, tạo điều kiện để phát huy ý thức tính tích cực của học sinh, kết hợp giáo viên bộ môn xây dựng lớp học có chất lượng tốt đáp ứng sự mong mỏi của phụ huynh và xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đặng Đức Minh (Theo Tổ Toán)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 210
Tháng 12 : 851
Năm 2022 : 957.037