Sunday, 15/12/2019 - 20:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kế Sách

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS KẾ SÁCH

       Công tác chủ nhiệm lớp là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhà trường. Đối với công tác chủ nhiệm lớp thì yếu tố chất lượng giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện, tập thể vững mạnh.

       Ngày nay, với sự nhận thức đúng đắn về giáo dục, có thể coi giáo viên chủ nhiệm như một nhà quản lý. Một người giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ góp phần xây dựng nên một tập thể lớp giỏi, nhiều tập thể lớp giỏi sẽ xây dựng nên một nhà trường vững mạnh.

       Giáo viên chủ nhiệm phải là người lãnh đạo, điều khiển lớp học, bao quát toàn bộ các phương diện của lớp học, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của học sinh. Với vị trí vai trò và nhiệm vụ như vậy, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm cần có phẩm chất và năng lực, không ngừng học tập tích lũy kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ hiệu  quả.

        Những hoạt động do tập thể lớp, các tổ chức Đoàn, Đội, nhà trường phát động hoặc theo chủ trương chỉ đạo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và phẩm chất năng lực cho học sinh, vì lợi ích của tập thể, xã hội, cộng đồng thông qua đó học sinh có điều kiện phát huy, phát triển năng khiếu bản thân đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tạo môi trường giáo dục thân thiện, nâng cao dần chất lượng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và hình thành kỹ năng sống cho học sinh.

       Công tác chủ nhiệm lớp hiện nay chưa được quan tâm nhiều để nâng cao nghiệp vụ của giáo viên, lý luận dạy học chưa đủ để đáp ứng sự phát triển ngày càng sâu rộng. Hiện tại công tác này còn phụ thuộc nhiều vào học hỏi kinh nghiệm, thực tế đôi khi chưa đồng bộ trong nhà trường. Do vậy, trường THCS Kế Sách cần có các biện pháp đổi mới chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

       1. Bồi dưỡng chuyên môn về công tác chủ nhiệm và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

       1.1. Nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiêm lớp.

       Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa nhà trường, giữa các tổ chức trong trường, giữa giáo viên bộ môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm. Với tư cách là nhà giáo dục, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt kế hoạch giáo dục của nhà trường bằng nghiệp vụ sư phạm, bằng sự gương mẫu, tình yêu thương học sinh để đạt được mục tiêu giáo dục, học sinh tiếp nhận một cách tự giác, tự nguyện. Với kinh nghiệm sư phạm và uy tín, giáo viên chủ nhiệm có khả năng biến những chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường thành nhiệm vụ của tập thể lớp và của mỗi học sinh thực hiện cũng như rèn luyện phấn đấu.

       Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp là người hiểu nguyện vọng học sinh của lớp phản ánh với lãnh đạo nhà trường, với các tổ chức đoàn thể và với giáo viên bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tiếp nhận thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực, khi đưa ra quyết định về nhận xét, đánh giá hoặc kết luận.

       1.2. Các yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

       - Trong lớp học, giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi các em học sinh, là một tấm gương để các các em noi theo, các hành động, suy nghĩ, cư xử, lời nói của giáo viên chủ nhiệm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm sống cho học sinh và đánh giá của cha mẹ học sinh về người thầy trong nhà trường.

       - Giáo viên chủ nhiệm phải hiểu và chia sẻ những khó khăn, tâm tư của từng học sinh, quan tâm những câu hỏi, những băn khoăn của các em và biết tư vấn, giải thích một cách thấu đáo, đúng đắn.

       1.3. Công tác lập kế hoạch chủ nhiêm: Giáo viên chủ nhiệm biết quan tâm nghiên cứu các kế hoạch năm, tháng và khung thời gian năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần của lớp thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu giáo dục đề ra. Quan tâm đến giá trị cốt lõi như hình thành nên phẩm chất của người công dân mới, biết vì mọi người, tạo nên thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

       1.4. Tổ chức sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm:

       -  Sơ kết tình hình hoạt động của lớp tuần trước.

       -  Báo cáo kết quả thi đua các tổ học tập.

       -  Xây dựng phương hướng nhiệm vụ đầu tuần.

       - Triển khai kế hoạch tuần và phân công nhiệm vụ.

       1.5. Giáo dục học sinh cá biệt và duy trì sĩ số học sinh:

       - Ngoài công tác giáo dục, phối hợp cùng gia đình. Biết nhìn nhận đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Khi có học sinh vi phạm nội quy, giáo viên chủ nhiệm có thể khiển trách trước lớp sau khi tham khảo ý kiến của các giáo viên bộ môn và cán bộ lớp (hồ sơ gồm bản tự kiểm, bản cam kết và biên bản xử lý vi phạm) thông báo về gia đình và gửi hồ sơ về Tổng phụ trách đội  vào sổ theo dõi học sinh vi phạm.

       - Ở mức độ nặng hơn, giáo viên chủ nhiệm tập hợp hồ sơ đề nghị Hội đồng kỷ luật xét hình thức kỷ luật học sinh và đề nghị Hiệu trưởng quyết định một trong các mức kỷ luật sau:

       + Cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ.

       + Đuổi học một tuần lễ.

       + Đuổi học một năm.

       - Giáo viên chủ nhiệm phải nhận thức được công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm của mỗi giáo viên.

       1.6. Tổ chức các hoạt động vui chơi và giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử cho học sinh trong các hoạt động giáo dục: Sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi tham quan, trải nghiệm.

       Định kỳ hiệu trưởng cần có cuộc họp với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm truyền đạt kế hoạch, phương hướng, trao đổi các kỹ năng về chuyên môn, nắm bắt kiến nghị, đề xuất kịp thời hoặc chỉ đạo giải quyết những những khó khăn vướng mắc mà giáo viên chủ nhiệm phản ánh nhằm định hướng cách xử lý hợp lý các trường hợp vi phạm của học sinh, phản hồi các ý kiến đề nghị, góp ý của cha mẹ học sinh, nhắc nhở hoàn thành báo cáo kịp thời, hồ sơ chuyên môn chuẩn xác hoặc lồng ghép thúc đẩy các cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo động lực và nâng cao nhận thức cho đội ngũ.

       2. Xây dựng nội dung kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp trong kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm của nhà trường.

       2.1.Hàng tháng, lãnh đạo nhà trường nhận xét hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm và ký duyệt. Hằng năm, kiểm tra chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp gổm các nội dung như:

       - Sổ công tác chủ nhiệm: Kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm năm học của lớp theo từng tháng trên cơ sở kế hoạch của nhà trường.

       - Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kiểm tra việc soạn giáo án và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo phân phối chương trình và kế hoạch của nhà trường.

       -  Sổ đầu bài: Kiểm tra việc ghi chép sổ đầu bài của lớp.

       - Kiểm tra học bạ học sinh lớp chủ nhiệm: Kiểm tra việc sắp xếp học bạ - Ghi chép trang đầu- Bổ sung thiếu sót các năm trước.

       - Biên bản sinh hoạt tuần (Sổ nghị quyết lớp): Kiểm tra việc ghi chép sinh hoạt lớp, triển khai công việc của trường hàng tuần.

       - Về việc duy trì sĩ số học sinh: Biên bản vận động học sinh bỏ học.

       - Công tác vệ sinh, trang trí lớp: Đánh giá việc thực hiện vệ sinh, trang trí lớp.

       - Báo cáo sĩ số đầu tháng: Báo cáo đúng thời hạn – Số liệu chính xác.

       2.2. Công tác tổ chức lớp: Ban cán sự lớp, tổ trưởng, phân chia tổ học tập, sắp xếp bố trí chỗ ngồi hợp lý của học sinh theo sơ đồ.

       2.3. Có ba nội dung cần quan tâm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong tổ chức lớp:

       2.3.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp:

        Chọn lớp trưởng giỏi đem lại nhiều lợi ích cho tập thể. Đội ngũ cán bộ lớp  phải là người năng nổ, biết cách điều hành hoạt động tập thể, biết sẻ chia và sẵn sàng làm việc vì tập thể.

       2.3.2. Hình thành nề nếp học sinh:

       + Quản lí tốt việc học tập của học sinh.

       + Phân công hợp lý công tác trực lớp, lao động hàng tuần.

       + Kiểm tra công tác thi đua, trực ban.

       2.3.3. Về nghiệp vụ của giáo viên chủ nhiệm cần lưu ý:

       + Biết xây dựng tiêu chuẩn thi đua cho lớp thực hiện đạt hiệu quả.

       + Tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, phổ biến các kỹ năng sống, ứng xử cho học sinh trong lớp.

       + Thực hiện chính xác công tác đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm, xét lên lớp, đề xuất môn học sinh thi lại, ở lại lớp và rèn luyện trong hè, đề nghị các danh hiệu thi đua cuối kì và cuối năm học.

       + Phối hợp với gia đình học sinh, với giáo viên bộ môn của lớp trong công tác giáo dục, định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

       + Có năng lực trong công tác giáo dục học sinh cá biệt, công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, vận động học sinh bỏ học.

       3. Tổ chức chuyên đề (tham luận) về công tác chủ nhiệm lớp và thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.  

       3.1. Mỗi năm học nhà trường chỉ đạo tổ chức chuyên đề cấp tổ về công tác chủ nhiệm lớp với mục đích:

       - Làm rõ các đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay và đề xuất các giải pháp.

       - Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên trong nhà trường.

       - Nội dung chuyên đề tập trung vào các vấn đề chính:

       + Các yêu cầu về nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện nhiêm vụ công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.

       + Những kinh nghiệm về công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp (tổ chức giáo dục học sinh cá biệt, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh yếu kém, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo,... ).

       + Kỹ năng ghi chép các loại hồ sơ chuyên môn trong công tác chủ nhiệm của giáo viên.

       + Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

       3.2. Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường với các nội dung:

       - Kiểm tra năng lực hiểu biết gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhận biết, thông hiểu các văn bản hiện hành, phần tự luận trình bày các quan điểm, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động dạy học, xử lý tình huống trong các hoạt động giáo dục học sinh.

       - Viết sáng kiến kinh nghệm về công tác chủ nhiệm lớp.

       - Sổ chủ nhiệm: Nội dung đầy đủ, hình thức trình bày đẹp.

       - Câu chuyện kể về công tác chủ nhiệm. 

       - Dự tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

       4. Tôn vinh khen thưởng giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

       Giáo viên chủ nhiệm giỏi không những được tham gia tính điểm theo tiêu chí thi đua hàng năm để đánh giá xếp loại, xét các danh hiệu thi đua mà còn được tôn vinh một cách đúng mức xứng đáng với công lao, sức lực và trí tuệ đã đầu tư xây dựng lớp vững mạnh. Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận và khen thưởng theo quy định khen thưởng của nhà trường, được đề nghị tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, tỉnh theo quy định của Ngành.

       Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân mới. Để đạt được mục tiêu trên, công tác giáo dục học sinh thực sự là một nhiệm vụ rất vẻ vang đòi hỏi nhiều công sức, tâm huyết của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Trong sự nghiệp giáo dục hiện nay, người giáo viên chủ nhiệm cần tự rèn luyện, bồi dưỡng theo các tiêu chí, chuẩn nghề nghiệp để trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi. Cán bộ quản lý cần chăm lo phát triển đội ngũ làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường ngày một vững mạnh góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trong các trường THCS là giáo dục học sinh trở thành những người con ngoan, trò giỏi vừa có đức, vừa có tài phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

      Kế Sách, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Người viết: Đặng Đức Minh      

PHT. Trường THCS Kế Sách    

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 92
Hôm qua : 118
Tháng 12 : 2.625
Năm 2019 : 54.372