Sunday, 02/10/2022 - 06:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kế Sách

TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA MA TÚY, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC VÀ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 2022