Bài 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:- Hiểu được mục đích của việc xem trước khi in.- Biết cách xem trước khi in.- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di ...