Thành tích hoạt động

          Trường Trung học cơ sở Kế Sách thuộc vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, trường được chính thức thành lập từ năm học 2002-2003 trên cơ sở tách ra từ trường Trung học phổ thông cấp 2-3 Kế Sách.