Lịch sử của Trường

Tiền thân của trường Trung học cơ sở Kế Sách là một bộ phận của trường Trung học phổ thông cấp 2 – 3 Kế Sách.

Năm 1997, tại vị trí tọa lạc của Trường trung học cơ sở Kế Sách bây giờ được xây dựng 10 phòng học cấp 4 là một điểm lẻ của trường Trung học phổ thông cấp 2 – 3 Kế Sách, chủ yếu giảng dạy cho học sinh khối lớp 6 và lớp 7.

Nhân dân địa phương lúc bấy giờ hay gọi điểm lẻ này là trường “ lò gạch”. Bởi vị trí tọa lạc của trường trước đây là cơ sở sản xuất của xí nghiệp gạch. Sau này xí nghiệp gạch được giải thể nên Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách giao đất để xây dựng trường học.

Do sự phát triển giáo dục của địa phương và yêu cầu phân cấp để thuận tiện trong công tác quản lí. Ngày 31 tháng 10 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách ký Quyết định số 591/QĐ-UB.02 về việc thành lập trường Trung học cơ sở Kế Sách

Trường Trung học cơ sở kế Sách chính thức đi vào hoạt động ở năm học 2002-2003. Vị hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Nguyễn Văn Khanh.